Egeskolen Med Mølle

Skoleleder: Leif Petersen

Afdelingsleder for Egeskolens Særlige Tilbud (EST): Thomas Dalmskov

Egeskolen er Furesø Kommunes tilbud til elever, der ønsker et 10. skoleår. Vi har til huse i det smukke gamle Jonstrup  Seminarium og deler bygninger med Jonstrup indskolingsafdeling af Lille Værløse Skole. Egeskolen er landets første 10.-klasses-center og har sat trend for måden, hvorpå man bedriver 10. klasse flere og flere steder i landet. Vi tilbyder et trygt, udfordrende og udviklende ungdomsmiljø og garanterer faglig udvikling – uanset udgangspunktet.

Med det fri skolevalg og den store mobilitet hos aldersgruppen kommer eleverne fra både nær og fjern. Vi har pt. knap 200 elever, der traditionelt set kommer fra Furesø Kommune (50 %) og fra de nærliggende nabokommuner (50 %). Vi har i indeværende år venteliste for elever, der er bosiddende udenfor Furesø.
Egeskolen spiller en central rolle i forhold til at underbygge de unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de har mulighed for og motivationen til at træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.

Hele skolens eksistensberettigelse hviler netop på ambitionen om at ruste flere til ungdomsuddannelse og, ikke mindst, på at gøre flest mulige i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse med et resultat, som er i overensstemmelse med deres ambitioner og mål. I den forbindelse er det væsentligt at fremhæve det faktum, at den del af en given årgang, der tager 10. klasse med, har en højere gennemførelsesprocent på ungdomsuddannelserne, end den del der går direkte fra 9. kl. til ungdomsuddannelse. Går uddannelsesvejen via 10. klasse har man altså, statistisk set, en større chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Del: