Egeskolen modtager hvert år mange unge mennesker fra Furesø, men også fra de omkringliggende kommuner. Fælles for eleverne er, at de alle har et ønske om at udvikle sig. Det kan være i nogle fag, personlige kompetencer, præsentationer / fremlæggelser, selvtillid, selvværd, arbejdsvaner, struktur og strategi i forhold til skolearbejde mm.

Vi arbejder ud fra en grundtanke om, at alle har brug for gode strategier både i forhold til det faglige arbejde, men også i andre af livets forhold. Vi forsøger at hjælpe den enkelte elev med at finde hensigtsmæssige og realistiske strategier, så de unge har større mulighed for at starte sin ungdomsuddannelse med at være i fagligt og mentalt overskud.

Tilmelding

Tilmelding til 10. klasse og ungdomsuddannelser sker normalt via optagelse.dk inden 1. marts. Ønsker du at høre mere om mulighederne for optagelse efter 1. marts, så er du meget velkommen til at kontakte skolen.

Tilmeldingsskema

Husk at du i februar 2024 skal lave en ansøgning/uddannelsesplan på www.optagelse.dk, hvor du ønsker Egeskolen som 1. prioritet. Når din ansøgning er udfyldt og signeret af dine forældre, vil din ansøgning blive sendt elektronisk til Egeskolen. ................ Download skemaet og åbn i adobe reader, hvor det kan udfyldes og evt. sendes i mail til egeskolen@furesoe.dk. Elever, som også tilmelder sig Egeskolen via vores tilmeldingsskema, vil være garanteret optagelse til det kommende skoleår.

Elevernes egen præsentationsvideo
Præsentation af Egeskolens værdier
 • Din egen computer

  Som ny elev på Egeskolen, foretrækker vi, at du selv medbringer en computer til brug ved dit skolearbejde.

  Det er bedst, både fordi man som regel passer bedre på sine egne ting, men især fordi du så har bedre kontrol med hvilke programmer du har, hvordan de virker og ikke mindst hvor dit arbejde bliver gemt.

  Chromebook er ikke en anvendelig computer til arbejdet i 10. klasse og andre ungdomsuddannelser.

  Men har du allerede en Windows eller mac- computer, som virker, så brug den. Har du behov for at købe ny computer, så undersøg markedet før du køber og tænk også på hvad du evt. kan få brug for efter 10. klasse.

  Som elev på Egeskolen har du gratis adgang til at installere en række programmer. De vigtigste
  er Microsoft Office (med eksempelvis Word og Excel), samt AppWriter (oplæsning og staveforslag).

  Derudover får du adgang til en lang række undervisningsportaler til brug i de forskellige fag.

 • Forventninger til eleven

  Det er frivilligt at gå i 10. klasse

  Vi tilbyder et trygt og demokratisk undervisningsmiljø med varierede undervisningsformer, hvor der tages individuelle hensyn mht. niveau, metode og lektiemængde. Som elev har du frihed under ansvar - dialogen mellem voksne og unge er højt prioriteret.

  Skolen bliver kun et rart sted, hvis du involverer dig og yder dit bidrag ved f.eks. at være medarrangør af elevfester, idrætsstævner og kulturelle arrangementer eller andet, hvor du i samarbejde med dine kammerater kan gøre skolen til et levende, attraktivt og rart sted at være.

  Visse rammer og værdier er dog indiskutable:

  Vi tolererer ikke mobning, selvbestaltet flekstid, manglende forberedelse eller andre demotiverende forhold. Du skal være glad for at komme i skole, og du skal sørge for at andre også kan være glade.
  På Egeskolen forventer vi desuden, at du møder til tiden, forberedt og motiveret.

 • Hvem vælger Egeskolen?

  Hvis du vælger Egeskolen, vil du:

  • få mulighed for at blive fagligt dygtigere

  • i prøvefagene opleve undervisning med vægten lagt på det faglige og klart målrettet de afsluttende prøver

  • med stor sandsynlighed kunne få opfyldt netop dine ønsker om, hvad du vil undervises i

  • opdage nye sider af dig selv

  • komme til at gå på en skole, som er indrettet specielt til aldersgruppens behov, hvor du kan møde nye kammerater og lærere

  • opleve godt kammeratskab

  • modtaqe undervisning på en anderledes måde, i mange forskellige former og mange forskellige fag (kurser, valgfag etc.)

  • få et modningsår til at finde ud af, hvad du vil efter folkeskolen

 • Målet med at tage en 10. klasse på Egeskolen
  • Nogle vil gerne videre på en gymnasial uddannelse. De føler sig fagligt meget velfunderede, har været flittige op gennem hele skoleforløbet, men vil gerne modnes lidt og kunne måske have glæde af, at blive endnu dygtigere fagligt. Her fokuseres på en gymnasierelateret undervisning, iværksættelse af individuelle projekter, studieteknik samt en styrkelse af specielt udvalgte faglige og/eller kreative områder.

  • Andre vil ligeledes gerne ind på en af de mange forskellige gymnasiale uddannelser. De har måske mindre faglige huller eller vanskeligheder med bestemte fag og søger en faglig afklaring og større fortrolighed indenfor specifikke områder. Her tilbyder vi små fleksible hold med stor indflydelse på egen læring, hvor særlige faglige områder kan vægtes.

  • En gruppe af vores elever er typisk usikre på, hvad de vil efter 10. klasse. De vil gerne forbedre deres 9. klasse prøve og har brug for at blive mere afklarede med hensyn til deres fremtidige valg af uddannelse. De har måske en ringe selvtillid indenfor visse faglige områder og har brug for nye arbejdsvaner og metoder.

  • Den sidste og mindste gruppe er ofte træt af traditionel boglig orienteret skolegang, men ønsker alligevel at forbedre deres 9. klasse prøve. En afklaring mht. fremtidige valg af erhverv/uddannelse ved hjælp af brobygning og praktik er et fokusområde. De har svært ved, eller mangler interesse for, de almindelige boglige fag. Hjemmearbejde/ lektier volder kvaler og giver irritation. Her lægger vi vægt på, at skolearbejdet skal være gjort færdig inden skolen forlades om dagen. Det kan være i lektietimerne eller i de ekstra timer, der tilbydes.

 • Hvorfor vælge Egeskolen?

  På Egeskolen sætter vi vores elevers trivsel og glæde i højsædet. Denne trivsel er betinget af, at man udvikler sig - møder udfordringer, som er alderssvarende og passende i forhold til ens kunnen, og frem for alt møder udfordringer, der retter sig mod de mål, man som elev har med 10. klasse.

  Hver elevs mål og behov ligger os på sinde. Disse kan være meget forskellige, hvilket kræver en struktur og organisering, som er meget fleksibel med en stærk individuel faglig orientering, samtidig med den også tilgodeser skolens kultur og fællesskab.

  For os er et år på Egeskolen mere end et ”modningsår” – for os er det vigtigt, at vores elever oplever og udvikler sider af sig selv, de ellers ikke ville have gjort!

  De skal blive dygtigere såvel fagligt som socialt.

  De skal blive i stand til at håndtere og mestre tilværelsens kompleksitet på en mere kompetent måde.

  Vores ambition på Egeskolen er at gøre en forskel!

  • At skabe arbejdsglæde for alle ved hjælp af klare og realistiske mål!

  • At styrke de unges selvværd gennem konkrete resultater!

  • At møde de unge med et miljø præget af klare, enkle rammer som grundlag for fleksibilitet og hensyn til den enkelte.

  • At møde de unge med et miljø præget af glæde og overskud, hvor der er ro, rum og tid, og hvor fælles oplevelser er en naturlig og integreret del af skolens liv!

  • At møde de unge med en modstand styret af omsorg.

  For eksempel er det en stor glæde for os er, når de af vores tidligere elever, der er gået videre på en gymnasial uddannelse, beretter om deres nye gymnasieliv. Det er i evnen til at bevare roen og overblikket, de ser deres fordel af skoleåret hos os. At opleve sig selv værende i stand til at håndtere ”gymnasielivets” travlhed og krav uden at pådrage sig ”stress” og/eller miste troen på sig selv. Det er vores fornemmeste opgave at medvirke til at udvikle den evne og følelse af menneskeligt og fagligt ”overskud”.

Del: