Egeskolen, De Små Hold

På Egeskolens små hold er målgruppen 9. – og 10. klasse elever kendetegnet ved en fortid i mere eller mindre ekskluderende skoletilbud og med en eller flere af nedenstående vanskeligheder

 • Målgruppe

  Målgruppen er 9. – og 10. klasse elever kendetegnet ved en fortid i mere eller mindre ekskluderende skoletilbud og med en eller flere af nedenstående vanskeligheder:

  • Trivsels og adfærdsvanskeligheder med deraf følgende følelsesmæssige problemer.

  • Unge med opmærksomhedsvanskeligheder indenfor ADHD området.

  • Unge med kontaktforstyrrelser (Asperger, autisme).

  • Unge med lettere generelle indlæringsvanskeligheder.

 • Særligt om tilbuddet

  Egeskolens små hold er et enkeltintegrationsundervisningstilbud på 9.- og 10. klassetrin. Egeskolens store hold er en almen 10énde klasse linje.

  Undervisningen varetages af lærere med såvel special- som socialpædagogiske kompetencer. Tilbuddet har en normering til 43 elever, fordelt på 4 klasser med 2 gennemgående lærere i hver.

  På Egeskolen betyder enkeltintegration, at eleven indskrives i det almene skoletilbud på mindre hold, der understøtter elevens kompetencer og imødekommer de udfordringer eleven måtte have. 

  Når det er muligt tilbydes eleverne undervisning på de store hold, ligesom alle valgfag er fælles med de store hold.

 • Grupperne

  Klasserne matches efter personlige profiler. Der er ml 8 – 12 elever i hver klasse.

 • Fritid

  Såfremt eleven går i skolen, har Egeskolen en række tilbud om sociale arrangementer efter skoletid gennem året. Det er frivilligt for eleverne at deltage.

 • Pædagogik

  Vi har en eklektisk tilgang til teori, men med det udgangspunkt at læreren tager et udvidet ejerskab over sine kontaktelever og i fællesskab med eleven optimerer elevens ressourcer. Vi tilstræber således det, der virker for den enkelte elev.    

  Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde, hvor vi trækker på forældrenes store viden om egne børn.                                     

  Dette betyder i praksis at læreren også er i kontakt med eleven udenfor skoletiden, deltager i tværfaglige møder og må frembringe undervisning differenceret til en klasse, hvor der kan være et niveau-mæssigt spænd fra 3 klassetrin til 10 klassetrin.

Del: